ಕರುನಾಡ ವಾಣಿ
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ
Daily Archives

November 29, 2021

ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿದ್ದ ವಿಷ್ಣು ರವರ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಸೋತದ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ?? ಅದೊಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಅದ್ಭುತ…

ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿದ್ದ ವಿಷ್ಣು ರವರ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಸೋತದ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ?? ಅದೊಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಸೋತಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಇಲ್ಲಿನ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆರುವುದೇ ಕೆಲಸ, ವಿಚಿತ್ರ ದೇಶ ಮಂಗೋಲಿಯಾದ ಷಾಕಿಂಗ್ ಸಂಗತಿಗಳು. ಹೇಗಿದೆ…

ಇಲ್ಲಿನ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆರುವುದೇ ಕೆಲಸ, ವಿಚಿತ್ರ ದೇಶ ಮಂಗೋಲಿಯಾದ ಷಾಕಿಂಗ್ ಸಂಗತಿಗಳು. ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ದೇಶದ ವಿಚಾರಗಳು.

ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುರುಷರನ್ನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು…

ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುರುಷರನ್ನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲೇಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವು ಗೊತ್ತೇ??

ತಿರುಪತಿಗೆ ಬಂದ ಮಹಾಶಿವ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯನಾಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ?? ಶಿವ ಕೇಶವರ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ…

ತಿರುಪತಿಗೆ ಬಂದ ಮಹಾಶಿವ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯನಾಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ?? ಶಿವ ಕೇಶವರ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮಹಾಸಾಕ್ಷಿ, ನೀವರಿಯದ ಮಾಹಿತಿ.

ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದರೂ ಸುದೀಪ್, ಯಶ್, ದರ್ಶನ್ ಸಹಾಯ ಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಸದಾಶಿವ ರವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ…

ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದರೂ ಸುದೀಪ್, ಯಶ್, ದರ್ಶನ್ ಸಹಾಯ ಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಸದಾಶಿವ ರವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ದದೇನು ಗೊತ್ತೇ??