ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ಸಿದ್ದವಾದ ಕನ್ನಡದ ಕಿರುತೆರೆಯ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ, ದಿನಾಂಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಘೋಷಣೆ.

ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ಸಿದ್ದವಾದ ಕನ್ನಡದ ಕಿರುತೆರೆಯ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ, ದಿನಾಂಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಘೋಷಣೆ.

error: Content is protected !!