ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಕೂಡ ತಾನು ಗಂಡು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತಿತ್ತು ಎಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ??

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಕೂಡ ತಾನು ಗಂಡು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತಿತ್ತು ಎಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ??

ಇದಪ್ಪ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ, ಟಾಪ್ ನಟಿಯರನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ ಸಮಂತಾ, ವಿಚ್ಚೇದನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹುಡುಕಿ ಬಂತು ಅದೃಷ್ಟ. ಏನು ಗೊತ್ತೇ??

ಇದಪ್ಪ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ, ಟಾಪ್ ನಟಿಯರನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ ಸಮಂತಾ, ವಿಚ್ಚೇದನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹುಡುಕಿ ಬಂತು ಅದೃಷ್ಟ. ಏನು ಗೊತ್ತೇ??

ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತೇ: ಬಹಳ ಪವರ್ ಇರುವ ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಯಾಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ??

ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತೇ: ಬಹಳ ಪವರ್ ಇರುವ ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಯಾಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ??

error: Content is protected !!