ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ ಏನು, ರಾಹುಲ್ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ಪಟ್ಟ ಬಹುತೇಕ ಫೈನಲ್. ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ??

ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ ಏನು, ರಾಹುಲ್ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ಪಟ್ಟ ಬಹುತೇಕ ಫೈನಲ್. ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ??

ರೇಷನ್ ಅಕ್ಕಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ಬೇಳೆ ಕಿಚಡಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ??

ರೇಷನ್ ಅಕ್ಕಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ಬೇಳೆ ಕಿಚಡಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ??

ನಿಮ್ಮ ಉಗುರಿನ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿ ಇದೆಯೇ?? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇ?? ಶೇಕಡಾ 99 ಜನರಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮ ಉಗುರಿನ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿ ಇದೆಯೇ?? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇ?? ಶೇಕಡಾ 99 ಜನರಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

error: Content is protected !!