ಕರುನಾಡ ವಾಣಿ
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ
Daily Archives

November 18, 2021

ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದ ಅಶ್ವಿನಿ ರವರು ಕೊನೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ನೋವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ??

ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದ ಅಶ್ವಿನಿ ರವರು ಕೊನೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ನೋವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ??

ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಅಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಂತೆ ಗೊತ್ತೇ?? ಸತ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್…

ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಅಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಂತೆ ಗೊತ್ತೇ?? ಸತ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಗ. ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ??

ಅಪ್ಪು ಮೂವಿ ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ, ಅಪ್ಪು ರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಬಲ್ಲಂತಹ ಏಕೈಕ ನಟ ಇವರೇ ಎಂದ ಪುನೀತ್…

ಅಪ್ಪು ಮೂವಿ ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ, ಅಪ್ಪು ರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಬಲ್ಲಂತಹ ಏಕೈಕ ನಟ ಇವರೇ ಎಂದ ಪುನೀತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್. ಯಾರಂತೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಅಪ್ಪು ಆತ್ಮದ ಜೊತೆ ಗುರೂಜಿ ಡಾ. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಾತುಕತೆ, ಅಪ್ಪುಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಿದೆಯೇ? ಇದ್ದರೇ…

ಅಪ್ಪು ಆತ್ಮದ ಜೊತೆ ಗುರೂಜಿ ಡಾ. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಾತುಕತೆ, ಅಪ್ಪುಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಿದೆಯೇ? ಇದ್ದರೇ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತದೆ.