ಶ್ರುಗರ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕೆ?? ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ. ಮನೆಮದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ.

ಶ್ರುಗರ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕೆ?? ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ. ಮನೆಮದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ.

ಹಿಟ್ಲರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಧಾರವಾಹಿ ಮುಂದೆ ಮಂಕಾದ ಟಾಪ್ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು, ಹಿಟ್ಲರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಾಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಗೊತ್ತೇ??

ಹಿಟ್ಲರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಧಾರವಾಹಿ ಮುಂದೆ ಮಂಕಾದ ಟಾಪ್ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು, ಹಿಟ್ಲರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಾಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಗೊತ್ತೇ??

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಯೋಗ ಇದ್ದೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಶ್ರೀಮಂತರು. ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ???

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಯೋಗ ಇದ್ದೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಶ್ರೀಮಂತರು. ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ???

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿಂದ 50ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜು ಪಾವಗಡ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?? ಆದರೂ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ ಮಂಜು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ???

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿಂದ 50ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜು ಪಾವಗಡ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?? ಆದರೂ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ ಮಂಜು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ???

error: Content is protected !!