ಪುನೀತ್ ರವರ ನಿಧನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೇ ರಜನಿ, ಅಪ್ಪು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತು ಫುಲ್ ಗರಂ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಪುನೀತ್ ರವರ ನಿಧನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೇ ರಜನಿ, ಅಪ್ಪು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತು ಫುಲ್ ಗರಂ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಅಪ್ಪು ಇರುವಾಗಲೇ ಸಮಾಜಸೇವೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದ ಅಪ್ಪು ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ ಧೃತಿ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದರು ಗೊತ್ತೇ??

ಅಪ್ಪು ಇರುವಾಗಲೇ ಸಮಾಜಸೇವೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದ ಅಪ್ಪು ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ ಧೃತಿ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದರು ಗೊತ್ತೇ??

ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಕು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರು, ಈಗಲೇ ತುಂಬಾ ನೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ನೋವು ಕೊಡಬೇಡಿ ಎಂದ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್. ಸಾಕು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರೇ.

ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಕು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರು, ಈಗಲೇ ತುಂಬಾ ನೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ನೋವು ಕೊಡಬೇಡಿ ಎಂದ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್. ಸಾಕು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರೇ.

ಅಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲು ಸಿದ್ದರಾದರೇ ಡಿ ಬಾಸ್, ಅಂದು ಅಪ್ಪು ಇಂದು ಡಿ ಬಾಸ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದಾದರೂ ಏನು ಗೊತ್ತೇ??

ಅಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲು ಸಿದ್ದರಾದರೇ ಡಿ ಬಾಸ್, ಅಂದು ಅಪ್ಪು ಇಂದು ಡಿ ಬಾಸ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದಾದರೂ ಏನು ಗೊತ್ತೇ??

ವಿರಾಟ್, ರೋಹಿತ್ ನಂತರ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಭವಿಷ್ಯ ನಾಯಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಗ್ರೇಮ್ ಸ್ವಾನ್, ಯಾರಂತೆ ಗೊತ್ತೇ??

ವಿರಾಟ್, ರೋಹಿತ್ ನಂತರ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಭವಿಷ್ಯ ನಾಯಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಗ್ರೇಮ್ ಸ್ವಾನ್, ಯಾರಂತೆ ಗೊತ್ತೇ??

error: Content is protected !!