ಆಫಘಾನಿಸ್ತಾನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೇ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ದ ಗೆಲುವು ಫಿಕ್ಸ್, ಅಶ್ವಿನ್ ಕೊಟ್ಟ ಸಲಹೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ??

ಆಫಘಾನಿಸ್ತಾನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೇ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ದ ಗೆಲುವು ಫಿಕ್ಸ್, ಅಶ್ವಿನ್ ಕೊಟ್ಟ ಸಲಹೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ??

ಅಫ್ಘಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಗೆದ್ದರೆ ಏನು ಗತಿ?? ಜಡೇಜಾ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವೇನು ಗೊತ್ತೇ?? ಶಬ್ಬಾಶ್ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು.

ಅಫ್ಘಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಗೆದ್ದರೆ ಏನು ಗತಿ?? ಜಡೇಜಾ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವೇನು ಗೊತ್ತೇ?? ಶಬ್ಬಾಶ್ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು.

error: Content is protected !!