ಕರುನಾಡ ವಾಣಿ
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ
Daily Archives

November 3, 2021

ನಿಜ ಹೇಳ್ತೇನೆ ದೇವರಾಣೆ ಅಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಈ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದ ಶಿವಣ್ಣ, ಮತ್ತೆ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು…

ನಿಜ ಹೇಳ್ತೇನೆ ದೇವರಾಣೆ ಅಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಈ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದ ಶಿವಣ್ಣ, ಮತ್ತೆ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಅಶ್ವಿನಿ.

ದಿನಗಳು ಕಳೆದರು ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ನೋವು, ಹಾಲು ತುಪ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ನೋವಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು. ಇಂತಹ…

ದಿನಗಳು ಕಳೆದರು ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ನೋವು, ಹಾಲು ತುಪ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ನೋವಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ.