ಅಪ್ಪು ಅಗಲಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ.

ಅಪ್ಪು ಅಗಲಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ.

ಸೇರಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪುನೀತ್ ಕಣ್ಣು, ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೆ?? ಕಣ್ಣು ದಾನವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾ, ಅಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡತನ ಮೆರೆದ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಕುಟುಂಬ.

ಸೇರಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪುನೀತ್ ಕಣ್ಣು, ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೆ?? ಕಣ್ಣು ದಾನವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾ, ಅಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡತನ ಮೆರೆದ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಕುಟುಂಬ.

ಅಪ್ಪು ರವರ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ, ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪು ರವರ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳು.

ಅಪ್ಪು ರವರ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ, ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪು ರವರ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳು.

ತಂದೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಮಗಳು ಧೃತಿ, ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸ ನೋಡಿದರೇ ನೀವೇ ಭೇಷ್ ಎನ್ನುತ್ತೀರಾ.

ತಂದೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಮಗಳು ಧೃತಿ, ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸ ನೋಡಿದರೇ ನೀವೇ ಭೇಷ್ ಎನ್ನುತ್ತೀರಾ.

ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಬಂದಾಗ ತೊಟ್ಟಿಲು ಅಲುಗಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ. ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಬಂದಾಗ ತೊಟ್ಟಿಲು ಅಲುಗಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ. ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

error: Content is protected !!