ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್ ನೀಡಲು ರೆಡಿಯಾದ ಮೋದಿ, ಈ ಬಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ??

ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್ ನೀಡಲು ರೆಡಿಯಾದ ಮೋದಿ, ಈ ಬಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ??

error: Content is protected !!