ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ ಐದು ಟಿ 20 ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕೀರನ್ ಪೋಲಾರ್ಡ್, ರೋಹಿತ್ ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ, ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೇ??

ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ ಐದು ಟಿ 20 ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕೀರನ್ ಪೋಲಾರ್ಡ್, ರೋಹಿತ್ ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ, ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಭಾರತದ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಂಡಿಯೂರಿದ ಬಿಟನ್, ನವ ಭಾರತದ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಭಾರತದ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಂಡಿಯೂರಿದ ಬಿಟನ್, ನವ ಭಾರತದ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ??

error: Content is protected !!