ಸಮಂತಾ ಹಾಗೂ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ದೂರವಾದ ಕಾರಣ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ತು, ಅಸಲಿಗೆ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ??

ಸಮಂತಾ ಹಾಗೂ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ದೂರವಾದ ಕಾರಣ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ತು, ಅಸಲಿಗೆ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ??

ಅವರು ಇವರು ಯಾರೇ ಅಡ್ಡ ಬಂದರೂ, ಹೊಸ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಸೂದೆಗೆ ಸಿದ್ದ ಎಂದ ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ??

ಅವರು ಇವರು ಯಾರೇ ಅಡ್ಡ ಬಂದರೂ, ಹೊಸ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಸೂದೆಗೆ ಸಿದ್ದ ಎಂದ ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ??

ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆ ಹೊಸ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಬಿಸಿಸಿಐ, ಹೊಸ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಆಟಗಾರರು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ??

ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆ ಹೊಸ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಬಿಸಿಸಿಐ, ಹೊಸ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಆಟಗಾರರು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ??

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ರಾಮಾಯಣ ಓದಲೇಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಪೋಷಕರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ರಾಮಾಯಣ ಓದಲೇಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಪೋಷಕರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ??

error: Content is protected !!