ಕರುನಾಡ ವಾಣಿ
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ
Daily Archives

October 1, 2021

ಫಾರ್ಮ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಭುವಿ ಬದಲು ಭಾರತದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿರುವ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಯಾರು…

ಫಾರ್ಮ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಭುವಿ ಬದಲು ಭಾರತದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿರುವ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ??