ಫಾರ್ಮ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಭುವಿ ಬದಲು ಭಾರತದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿರುವ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ??

ಫಾರ್ಮ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಭುವಿ ಬದಲು ಭಾರತದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿರುವ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ??

error: Content is protected !!