ಅಂದು ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಟಾರ್ ಗಳಾಗಿ ಇಂದು ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ನಟರು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ??

ಅಂದು ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಟಾರ್ ಗಳಾಗಿ ಇಂದು ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ನಟರು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ??

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸೋಲಿಗೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ, ಯಾರಂತೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸೋಲಿಗೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ, ಯಾರಂತೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಚಿನ್ನದ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು ಇಂದು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?? ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ??

ಚಿನ್ನದ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು ಇಂದು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?? ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ??

error: Content is protected !!