ಸಿದ್ದುಗೆ ಖೆಡ್ಡಾ ತೋಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಜಮೀರ್?? ಸಿದ್ದುಗೆ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ತೋರಿಸಲು ಜಮೀರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಸಿದ್ದುಗೆ ಖೆಡ್ಡಾ ತೋಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಜಮೀರ್?? ಸಿದ್ದುಗೆ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ತೋರಿಸಲು ಜಮೀರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ ಗೊತ್ತೇ??

ರೋಹಿತ್, ರಹಾನೆ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯ ಆಡಿರುವ ಶಾರ್ದುಲ್, ಕೊಹ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ??

ರೋಹಿತ್, ರಹಾನೆ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯ ಆಡಿರುವ ಶಾರ್ದುಲ್, ಕೊಹ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ??

ಮುಂದಿನ ಸಿ.ಎಸ್.ಕೆ ವಿರುದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದರೇ ಆರ್ಸಿಬಿ ಈ 3 ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವು ಗೊತ್ತೇ??

ಮುಂದಿನ ಸಿ.ಎಸ್.ಕೆ ವಿರುದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದರೇ ಆರ್ಸಿಬಿ ಈ 3 ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವು ಗೊತ್ತೇ??

error: Content is protected !!