ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್! ಕಲರ್ಸ್ ನೀಡಲಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ, ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತೆ??

ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್! ಕಲರ್ಸ್ ನೀಡಲಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ, ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತೆ??

ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಗುಂಡಿಯೊಳಗಡೆ ಮಲಗಿಸಿ ಆಟವಾಡಿಸುತ್ತಿರುವ ತಂದೆ, ಕಾರಣ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮನಕಲುಕುವಂತಿದೆ.

ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಗುಂಡಿಯೊಳಗಡೆ ಮಲಗಿಸಿ ಆಟವಾಡಿಸುತ್ತಿರುವ ತಂದೆ, ಕಾರಣ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮನಕಲುಕುವಂತಿದೆ.

error: Content is protected !!