ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡುವೆನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ??

ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡುವೆನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ??

ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಜಾ ವಿಥ್ ತುತ್ತ ಮುತ್ತ, ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ನಡುವಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ ಸೃಜನ್, ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಜಾ ವಿಥ್ ತುತ್ತ ಮುತ್ತ, ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ನಡುವಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ ಸೃಜನ್, ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡತಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರ ಮೊದಲ ಕ್ರಶ್ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆ. ಯಾರಂತೆ ಗೊತ್ತಾ??

ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡತಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರ ಮೊದಲ ಕ್ರಶ್ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆ. ಯಾರಂತೆ ಗೊತ್ತಾ ??

error: Content is protected !!