100 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?? ಇದು ಅಣ್ಣಾವ್ರ ನೈಜ ಮುಖ.

100 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?? ಇದು ಅಣ್ಣಾವ್ರ ನೈಜ ಮುಖ.

ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳು ತೆಗೆದ ಈ ಫೋಟೊಗೊ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇರುವ ಮಹಾ ಸಂಬಂಧವೇನು ಗೊತ್ತೇ???

ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳು ತೆಗೆದ ಈ ಫೋಟೊಗೊ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇರುವ ಮಹಾ ಸಂಬಂಧವೇನು ಗೊತ್ತೇ???

error: Content is protected !!