ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ನಡ ನಟಿ ಮಣಿಯರು ಒಂದು ಸಿನೆಮಾಗೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ??ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಾ??

ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ನಡ ನಟಿ ಮಣಿಯರು ಒಂದು ಸಿನೆಮಾಗೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ??ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಾ??

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ, ಈ ಆರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ಯಾವು ಗೊತ್ತೇ??

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ, ಈ ಆರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ಯಾವು ಗೊತ್ತೇ??

ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಮೋದಿ, ಈ ಬಾರಿ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತಾ? ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಗೊತ್ತೇ??

ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಮೋದಿ, ಈ ಬಾರಿ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತಾ? ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಗೊತ್ತೇ??

ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕ ಕೂಡಲೇ ಕಿರಿಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದರೇ ಕೃತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಡವಟ್ಟು, ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕ ಕೂಡಲೇ ಕಿರಿಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದರೇ ಕೃತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಡವಟ್ಟು, ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಹುಡುಗನ ಬಯೋಪಿಕ್, ಸ್ವತಃ ಯಾರು ನಟಿಸಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನೀರಜ್, ಯಾರು ಆ ನಟ ಗೊತ್ತಾ??

ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಹುಡುಗನ ಬಯೋಪಿಕ್, ಸ್ವತಃ ಯಾರು ನಟಿಸಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನೀರಜ್, ಯಾರು ಆ ನಟ ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!