ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅರವಿಂದ್ ರವರ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ, ಯಾರಂತೆ ಗೊತ್ತಾ??

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅರವಿಂದ್ ರವರ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ, ಯಾರಂತೆ ಗೊತ್ತಾ??

ಸುದೀಪ್ ಬೇಕೆಂದು ಮಂಜು ರವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಂದ ಅರವಿಂದ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಆ ಕಾರಣವಾದರು ಏನಂತೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಸುದೀಪ್ ಬೇಕೆಂದು ಮಂಜು ರವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಂದ ಅರವಿಂದ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಆ ಕಾರಣವಾದರು ಏನಂತೆ ಗೊತ್ತೇ??

error: Content is protected !!