ಅವಕಾಶ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ವಜ್ರಮುನಿ ರವರ ಮಗ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವುದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಅವಕಾಶ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ವಜ್ರಮುನಿ ರವರ ಮಗ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವುದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ??

60 ಲಕ್ಷ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ತಮನ್ನಾ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ರಿಮೇಕ್ ಕೇಳಿದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತಾ??

60 ಲಕ್ಷ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ತಮನ್ನಾ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ರಿಮೇಕ್ ಕೇಳಿದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತಾ??

ದಿವ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಅರವಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗರಂ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಸಲಿ ಮುಖ ತೋರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ??

ದಿವ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಅರವಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗರಂ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಸಲಿ ಮುಖ ತೋರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!