ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಅವರೇ ಬರೆದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೇ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ?? ಮನ ಮುಟ್ಟುವ ಕಥೆ ನೋಡಿ ಒಮ್ಮೆ.

ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಅವರೇ ಬರೆದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೇ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ?? ಮನ ಮುಟ್ಟುವ ಕಥೆ ನೋಡಿ ಒಮ್ಮೆ.

ಕೊನೆಗೂ ಹೊರಬಿತ್ತು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗುಂಪಿನ ಮಾಹಿತಿ – ಭಾರತದ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಯಾರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ??

ಕೊನೆಗೂ ಹೊರಬಿತ್ತು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗುಂಪಿನ ಮಾಹಿತಿ – ಭಾರತದ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಯಾರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ??

ನಾಮಿನೇಟ್ ಆದ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?? ಈ ವಾರ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ??

ನಾಮಿನೇಟ್ ಆದ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?? ಈ ವಾರ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ??

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಹಿಸದ ಘಟನೆ, ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಮಂಜು, ದಿವ್ಯ ಸಂಬಂಧ, ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆಯಾದರೂ ಏನು ಗೊತ್ತೇ??

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಹಿಸದ ಘಟನೆ, ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಮಂಜು, ದಿವ್ಯ ಸಂಬಂಧ, ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆಯಾದರೂ ಏನು ಗೊತ್ತೇ??

error: Content is protected !!