ದರ್ಶನ್- ಸುದೀಪ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತಾ?? ಇದೇನಿಂದು ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ??

ದರ್ಶನ್- ಸುದೀಪ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತಾ?? ಇದೇನಿಂದು ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ??

ಅನು ಸಿರಿಮನೆ ಪಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಘ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇವರ ಬದಲು ಇವರಂತೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಬಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಮೂರು ನಟಿಯರು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ??

ಅನು ಸಿರಿಮನೆ ಪಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಘ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇವರ ಬದಲು ಇವರಂತೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಬಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಮೂರು ನಟಿಯರು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ??

ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಡಿ, ಇದೀಗ ಬದ್ದ ವೈರಿಗಳಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ??

ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಡಿ, ಇದೀಗ ಬದ್ದ ವೈರಿಗಳಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ??

error: Content is protected !!