ರೋಹಿತ್ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಕೊಹ್ಲಿ ನಂತರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯಾರು ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಯುವರಾಜ್, ಯಾರಂತೆ ಗೊತ್ತಾ??

ರೋಹಿತ್ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಕೊಹ್ಲಿ ನಂತರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯಾರು ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಯುವರಾಜ್, ಯಾರಂತೆ ಗೊತ್ತಾ??

ಖುದ್ದು ಅರವಿಂದ್ ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಂಭರ್ಗಿ ರವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

ಖುದ್ದು ಅರವಿಂದ್ ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಂಭರ್ಗಿ ರವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಪಾದನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?? ಒಂದೇ ಸರಣಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದಾ??

ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಪಾದನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?? ಒಂದೇ ಸರಣಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದಾ??

error: Content is protected !!