ಕೊಹ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಕಪಿಲ್, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ, ಮುಂಬೈ ಲಾಬಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್. ನಡೆದ್ದದೇನು ಗೊತ್ತೇ??

ಕೊಹ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಕಪಿಲ್, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ, ಮುಂಬೈ ಲಾಬಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್. ನಡೆದ್ದದೇನು ಗೊತ್ತೇ??

ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಸಿದ್ದವಾದ ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರದಾರಿ, ಸೂಪರ್ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ??

ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಸಿದ್ದವಾದ ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರದಾರಿ, ಸೂಪರ್ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ??

21 ನೇ ಶತಮಾನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಟಾಪ್ 6 ಬ್ಯಾಟ್ಸಮನ್ ಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದ ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ, ಟಾಪ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಕನ್ನಡಿಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ??

21 ನೇ ಶತಮಾನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಟಾಪ್ 6 ಬ್ಯಾಟ್ಸಮನ್ ಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದ ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ, ಟಾಪ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಕನ್ನಡಿಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ??

ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಸಿಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಗೊತ್ತೇ??

ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಸಿಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಗೊತ್ತೇ??

error: Content is protected !!