ಕೇರಳ ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ತಪ್ಪದೆ ಕೇರಳ ವಿಶೇಷ ಬಿಳಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಕೇರಳ ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ತಪ್ಪದೆ ಕೇರಳ ವಿಶೇಷ ಬಿಳಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಕೇವಲ ಒಂದು ತಗಚಿ ಗಿಡದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭವಿದೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಕೇವಲ ಒಂದು ತಗಚಿ ಗಿಡದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭವಿದೆ ಗೊತ್ತೇ??

ತೇಜಸ್ ಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಇಸ್ರೇಲ್, ತೇಜಸ್ ಗೆ ಆನೆಬಲ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳೇ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವೇ??

ತೇಜಸ್ ಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಇಸ್ರೇಲ್, ತೇಜಸ್ ಗೆ ಆನೆಬಲ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳೇ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವೇ??

ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್: ನುಸ್ರತ್ ಜಹಾನ್ ಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್, ಸಂಸದೆ ಸ್ಥಾನದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟ ಬಿಜೆಪಿ, ನಡೆದ್ದದ್ದೆನು ಗೊತ್ತೇ??

ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್: ನುಸ್ರತ್ ಜಹಾನ್ ಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್, ಸಂಸದೆ ಸ್ಥಾನದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟ ಬಿಜೆಪಿ, ನಡೆದ್ದದ್ದೆನು ಗೊತ್ತೇ??

ಕೇವಲ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಆ 5 ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ?? ಅವರ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು??

ಕೇವಲ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಆ 5 ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ?? ಅವರ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು??

error: Content is protected !!