ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಣ್ಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಪ್ಪು ಕಣ್ಣು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವಭಾವವೇನು ಗೊತ್ತೇ??

ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಣ್ಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಪ್ಪು ಕಣ್ಣು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವಭಾವವೇನು ಗೊತ್ತೇ??

ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಇಬ್ಬರು ಟಾಪ್ ನಟರು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?? ಅಮ್ಮನವರ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಇಬ್ಬರು ಟಾಪ್ ನಟರು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?? ಅಮ್ಮನವರ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತೇ??

ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಸಾಧಿಸಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ??

ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಸಾಧಿಸಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ??

ಕಾಫೀ ಅಥವಾ ಟೀ ಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲೇಬೇಡಿ, ಕಾರಣಗಳ ಸಮೇತ ವಿವರಣೆ

ಕಾಫೀ ಅಥವಾ ಟೀ ಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲೇಬೇಡಿ, ಕಾರಣಗಳ ಸಮೇತ ವಿವರಣೆ

error: Content is protected !!