ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ??

ವಿಶ್ವಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನಶಿಪ್ ಗೆ ಮುನ್ನ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ, ತನ್ನದೇ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ??

ವಿಶ್ವಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನಶಿಪ್ ಗೆ ಮುನ್ನ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ, ತನ್ನದೇ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!