ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಗೊತ್ತೇ??

ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಗೊತ್ತೇ??

ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಇಯಾನ್ ಚಾಪೆಲ್, ಯಾರ್ಯರಂತೆ ಗೊತ್ತಾ??

ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಇಯಾನ್ ಚಾಪೆಲ್, ಯಾರ್ಯರಂತೆ ಗೊತ್ತಾ??

ಸೋನು ಸೂದ್ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿಗೆ ಸೋನು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

ಸೋನು ಸೂದ್ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿಗೆ ಸೋನು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!