ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಬೌಲರ್ ಗಳನ್ನೂ ಆಡಿಸಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್, ಯಾರು ಆಡಬೇಕಂತೆ ಗೊತ್ತಾ??

ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಬೌಲರ್ ಗಳನ್ನೂ ಆಡಿಸಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್, ಯಾರು ಆಡಬೇಕಂತೆ ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!