ಒಂದು ಕಾಲದ ಟಾಪ್ ನಟ ವಿನೋದ್ ಆಳ್ವಾ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಯಾರು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾ?? ಮಗ ಕೂಡ ಟಾಪ್ ನಟ.

ಒಂದು ಕಾಲದ ಟಾಪ್ ನಟ ವಿನೋದ್ ಆಳ್ವಾ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಯಾರು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾ?? ಮಗ ಕೂಡ ಟಾಪ್ ನಟ.

ಯಶ್ ಕೇವಲ 5000 ನೀಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ… ಮಹತ್ವದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದ ಸೂಪರ್ ಹಂದಿ ಪಾತ್ರದಾರಿ ಸೀನ. ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ??

ಯಶ್ ಕೇವಲ 5000 ನೀಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ… ಮಹತ್ವದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದ ಸೂಪರ್ ಹಂದಿ ಪಾತ್ರದಾರಿ ಸೀನ. ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ??

error: Content is protected !!