ಅಧಿಕೃತ ಸಂಭಾವನೆಯ ಪಟ್ಟಿ, ಕಿರುತೆರೆಯ ನಟಿಯರು ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ??

ಅಧಿಕೃತ ಸಂಭಾವನೆಯ ಪಟ್ಟಿ, ಕಿರುತೆರೆಯ ನಟಿಯರು ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ??

ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರವರಿಗೆ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ರವರು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ??

ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರವರಿಗೆ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ರವರು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ??

error: Content is protected !!