ತನಗಿಂತ 11 ವರ್ಷದ ದೊಡ್ಡವಳ ನಟಿಯ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚರಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಿಷಬ್, ಆ ಟಾಪ್ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ??

ತನಗಿಂತ 11 ವರ್ಷದ ದೊಡ್ಡವಳ ನಟಿಯ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚರಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಿಷಬ್, ಆ ಟಾಪ್ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ??

error: Content is protected !!