ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ, ಕೈಗೆಟುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಆದರೆ ಊಡಿಕೆಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವೇ??

ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ, ಕೈಗೆಟುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಆದರೆ ಊಡಿಕೆಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವೇ??

ಯಪ್ಪಾ ಗುರುವೇ, ಬಿಗ್ ಬೋಸ್ ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ರವರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಇಷ್ಟೊಂದಾ.

ಯಪ್ಪಾ ಗುರುವೇ, ಬಿಗ್ ಬೋಸ್ ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ರವರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಇಷ್ಟೊಂದಾ.

ಕನ್ನಡಿಗ ದ್ರಾವಿಡ್ ರವರಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದ ಗಂಗೂಲಿ.‌ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕನಸು ಇದೀಗ ನನಸು. ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

ಕನ್ನಡಿಗ ದ್ರಾವಿಡ್ ರವರಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದ ಗಂಗೂಲಿ.‌ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕನಸು ಇದೀಗ ನನಸು. ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!