ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸಂ ಪುಡಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ?? ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ರಸಂ ಸ್ಟೈಲ್.

ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸಂ ಪುಡಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ?? ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ರಸಂ ಸ್ಟೈಲ್.

ಈ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ಕೋಚ್ ಗಳು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?? ಆರ್ಸಿಬಿಯದ್ದೇ ಟಾಪ್.

ಈ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ಕೋಚ್ ಗಳು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?? ಆರ್ಸಿಬಿಯದ್ದೇ ಟಾಪ್.

error: Content is protected !!