ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಅರವಿಂದ್ ರವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ನಿಜವಾದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಗೊತ್ತಾ?? ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಎಂದರೆ ಅಂದಾಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಅರವಿಂದ್ ರವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ನಿಜವಾದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಗೊತ್ತಾ?? ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಎಂದರೆ ಅಂದಾಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ಮದುವೆ ಮನೆಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಿಡೀರ್ ಅವಲಕ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ.

ಮದುವೆ ಮನೆಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಿಡೀರ್ ಅವಲಕ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೇರೆಗೆ ರೇಟಿಂಗ್: ಯಾವ್ಯಾವ ತಂಡಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದಿವೆ ಗೊತ್ತಾ??

ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೇರೆಗೆ ರೇಟಿಂಗ್: ಯಾವ್ಯಾವ ತಂಡಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದಿವೆ ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!