ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂಡ ಕಣ್ಮಣಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿರುವುದು ಕನ್ನಡ ಟಾಪ್ ನಿರೂಪಕಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ??

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂಡ ಕಣ್ಮಣಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿರುವುದು ಕನ್ನಡ ಟಾಪ್ ನಿರೂಪಕಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!