ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸುವಂತೆ ಮೆಂತ್ಯ ಪಲಾವ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸುವಂತೆ ಮೆಂತ್ಯ ಪಲಾವ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ??

ಈ ಬಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಹೊರ ಹೋಗುವುದು ಖಚಿತ ಯಾರಂತೆ ಗೊತ್ತಾ?? ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ??

ಈ ಬಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಹೊರ ಹೋಗುವುದು ಖಚಿತ ಯಾರಂತೆ ಗೊತ್ತಾ?? ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ??

ಕೊನೆಗೂ ರಾಜೀವ್ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಖಚಿತ ! ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾದರೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

ಕೊನೆಗೂ ರಾಜೀವ್ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಖಚಿತ ! ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾದರೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!