ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟ್ನಿ ಬೋರ್ ಆಯ್ತಾ, ಹೊಸ ರೆಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.

ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟ್ನಿ ಬೋರ್ ಆಯ್ತಾ, ಹೊಸ ರೆಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.

error: Content is protected !!