ವಾರಾಂತ್ಯ ಬರದೇ ಇದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸುದೀಪ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತಾ?? ಒಂದೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದಾ??

ವಾರಾಂತ್ಯ ಬರದೇ ಇದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸುದೀಪ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತಾ?? ಒಂದೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದಾ??

ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಅವಲಕ್ಕಿ ದೋಸೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ.

ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಅವಲಕ್ಕಿ ದೋಸೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ.

ಮಂಜು ರವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ದ್ರೋ’ಹ ಮಾಡಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ದಿವ್ಯ ಸುರೇಶ್ ! ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾರಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು??

ಮಂಜು ರವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ದ್ರೋ’ಹ ಮಾಡಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ದಿವ್ಯ ಸುರೇಶ್ ! ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾರಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು??

error: Content is protected !!