ಆರ್ಸಿಬಿ ಬಲಾಡ್ಯ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಬ್ರಾಡ್ ಹಾಗ್, ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ??

ಆರ್ಸಿಬಿ ಬಲಾಡ್ಯ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಬ್ರಾಡ್ ಹಾಗ್, ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ??

ಇವುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟು ಕೊಂಡರೇ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಯಾವ್ಯಾವು ಗೊತ್ತೇ??

ಇವುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟು ಕೊಂಡರೇ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಯಾವ್ಯಾವು ಗೊತ್ತೇ??

ಬಲಾಡ್ಯ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ! ಹೇಗಿರಬೇಕಂತೆ ಗೊತ್ತಾ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ??

ಬಲಾಡ್ಯ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ! ಹೇಗಿರಬೇಕಂತೆ ಗೊತ್ತಾ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ??

ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆ ಕೊರೋನಾ ಶಾಕ್ ! ದೇವದತ್ ರವರ ಬದಲು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಮೂರು ಆಟಗಾರರು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ??

ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆ ಕೊರೋನಾ ಶಾಕ್ ! ದೇವದತ್ ರವರ ಬದಲು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಮೂರು ಆಟಗಾರರು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!