ಕೊನೆಗೂ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೃಷ್ಣರವರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಿದ ಅದೃಷ್ಟ ! ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

ಕೊನೆಗೂ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೃಷ್ಣರವರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಿದ ಅದೃಷ್ಟ ! ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

ಸಾಹಸಸಿಂಹನ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ.? ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಮಾಣಿಕ್ಯ…! ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ನೀವರಿಯದ ದಾದಾ ನ ಮಾಹಿತಿ.

ಸಾಹಸಸಿಂಹನ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ.? ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಮಾಣಿಕ್ಯ…! ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ನೀವರಿಯದ ದಾದಾ ನ ಮಾಹಿತಿ.

error: Content is protected !!