ಶೇಕಡಾ 99 ರಷ್ಟು ಜನ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಅಥವಾ ತಲೆ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶೇಕಡಾ 99 ರಷ್ಟು ಜನ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಅಥವಾ ತಲೆ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಲಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಧರಿಸಬಾರದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರಣದ ಜೊತೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದರೇ ನಿಜ್ಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ ಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾಲಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಧರಿಸಬಾರದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರಣದ ಜೊತೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದರೇ ನಿಜ್ಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ ಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೇಳೆ, ಟೊಮೊಟೊ ಇಲ್ಲದೇ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಹುಳಿ ಸಾರು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?? ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಬೇಳೆ, ಟೊಮೊಟೊ ಇಲ್ಲದೇ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಹುಳಿ ಸಾರು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?? ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೊರಗಿರುವ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡಿಸಿದ, ಬಿಲ್ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣಂಚಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ

ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೊರಗಿರುವ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡಿಸಿದ, ಬಿಲ್ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣಂಚಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ

ಯಾರೇ ಬಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಯಾವ್ಯಾವು ಗೊತ್ತಾ??

ಯಾರೇ ಬಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಯಾವ್ಯಾವು ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!