ಕರುನಾಡ ವಾಣಿ
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ

ಯಾವ ಹೆಂಡತಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯ ಈ 4 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹೇಳಬಾರದು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ??

19

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆಯಾದಾಗ, ಅವಳ ಇಡೀ ಜೀವನವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, ಪ್ರತಿ ಹುಡುಗಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಲಾಗುತ್ತವೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಅನೇಕ ಹುಡುಗಿಯರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೇಳಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

ಕೆಲವು ಗಂಡನ ಮನೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಹುತೇಕರು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವಾಹಿತರು ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಹುಡುಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸದು. ಅವಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡಂದಿರ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಹಾಗೂ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುರಿತು ತವರು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಇತರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಇತರರಿಗೆ ಅಸೂಯೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ನೀವು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಹೀಗೆ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಯಾಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಇನ್ನು ವಿವಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚ್ಚಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೊರಗಿನವರು ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಂಡನ ಹಾಸ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜಗಳಗಳನ್ನು ಕೆಟ್ಟದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಇತರ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಪ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು.

ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಗಂಡನ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಗಂಡನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.