ಉತ್ತಮ TRP ಪಡೆದುಕೊಂಡರೂ, ಡಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾನ್ಸ್ ಗೆ ಹೊಸ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು, ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಜನ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಉತ್ತಮ TRP ಪಡೆದುಕೊಂಡರೂ, ಡಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾನ್ಸ್ ಗೆ ಹೊಸ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು, ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಜನ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಮತ್ತೊಂದು ವಾರದ ಟಿಆರ್ಪಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ, ಜಿಗಿದ ಕನ್ನಡತಿ, ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತಾ??

ಮತ್ತೊಂದು ವಾರದ ಟಿಆರ್ಪಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ, ಜಿಗಿದ ಕನ್ನಡತಿ, ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತಾ??

ಜಂಗಲ್ ಬುಕ್ ಭಗೀರನಿಂದ ಹಿಡಿದು,ಖ್ಯಾತ ವಿಲ್ಲನ್ ಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿರುವ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಪಾತ್ರದಾರಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ??

ಜಂಗಲ್ ಬುಕ್ ಭಗೀರನಿಂದ ಹಿಡಿದು,ಖ್ಯಾತ ವಿಲ್ಲನ್ ಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿರುವ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಪಾತ್ರದಾರಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ??

ಡಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ದರ್ಶನ ರವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅಜ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಡಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ದರ್ಶನ ರವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅಜ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ?

error: Content is protected !!