ಹುಡುಗಿಯರ ಸ್ವಭಾವವು ಅವರ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ??

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಂತೆಯೇ, ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೂಚಕ, ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಜೀವನದ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಖದ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಂತೆಯೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆರಳುಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ಬೆರಳುಗಳ ದಪ್ಪವಾಗುವುದು: ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳು ದಪ್ಪವಾಗಿರುವ ಜನರು, ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂತೋಷದ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ, ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೇಗನೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ದಪ್ಪಗಿನ ಬೆರಳು ಹುಡುಗಿಯರು ತುಂಬಾ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡದಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತೆಳುವಾದ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು: ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳು ತೆಳ್ಳಗಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರು, ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಿಪುಣರು. ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಇವರ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾಗಿ ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಪಾಲುದಾರನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಪಾಲುದಾರರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ಸಹ ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕರು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಣದ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆರಳುಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರ: ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು, ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾವಿರ ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಬೆರಳುಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರವಿಲ್ಲ: ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಹುಡುಗಿಯರು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪಟ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೆರಳುಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ: ಕಾಲ್ಬೆರಳು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರು ಕಲಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ಕಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ನೋಟದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ, ಇದು ಯಾರನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಸಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆರಳು: ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆರಳು ಒಂದೇ ಗಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾರ ಒ’ತ್ತಡದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನವರು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಮನೋಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕರಾಗುತ್ತಾರೆ.

Post Author: Ravi Yadav