ಮನೆಯ ಮಹಿಳೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೇ ಬಡತನ ಶಾಶ್ವತ ! ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೇ ಈ ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಆಕೆಯ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ಮಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.

ಆದರೆ ಇವರು ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಉಳಿಯಲು ಇವರು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ: ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ನೈರ್ಮಲ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂದಿಗೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಲಂಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದಾಗಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ನೆಲೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸರಿಯಾದ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.

ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಬೇಡಿ: ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪೊರಕೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು ಪೊರಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಇನ್ನು ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆ’ಟ್ಟ ಶಕುನವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ, ಆದಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಮಲಗಿಸಿ.

ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಬೇಡಿ: ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಸಹ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಯಾವುದೇ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವಮಾನಿಸಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ: ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂದಿಗೂ ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಥವಾ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ: ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮನೆಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಿಸುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಸದಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಲು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಅವರು ಕೋ’ಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮನೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರಲು, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಲು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಅಡುಗೆಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಗೊಳಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

ಒಲೆ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು: ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸುವಾಗ, ಮನೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಒಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

Post Author: Ravi Yadav