ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ: ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ !

ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ: ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ !

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ಆಕಾರದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲುಗಳ ಬೆರಳುಗಳ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು 10 ರ ಬದಲು 11 ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೈಯಲ್ಲಿ 10 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊ’ರತೆಯಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಹ ಜನರು ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಅ’ನುಮಾನದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಬಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆರಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆರಳು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು, ಅವರ ಮೆದುಳು ತುಂಬಾ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ಯಾರನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಅವರು ತ’ಪ್ಪು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ನು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬೆರಳು, ಅಂದರೆ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಪಕ್ಕದ ಬೆರಳು ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ. ಆ ಜನರು ಶ’ಕ್ತಿಯುತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹವಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಜನರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಗಿಂತ ಎರಡನೇ ಬೆರಳು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಜನರು, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಪಾದದ ಕಾಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಮಾನ ಬೆರಳು (ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ) ಒಂದೇ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕ’ಠಿಣ ಕೆಲಸಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೆಂದು ಅರ್ಥ. ಈ ಜನರು ಕ’ಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ವಿ’ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಜನರು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಅವರೋಹಣ ಬೆರಳು: ಒಬ್ಬರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆರಳುಗಳಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಜನರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರ’ತಿಪಾದಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪಾದದ ಸಣ್ಣ ಬೆರಳು ಹತ್ತಿರದ ಬೆರಳುಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ಆ ಜನರನ್ನು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಪಾದದ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳು ಒಂದೇ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮಗುವಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಬೆರಳಿನ ಬಳಿಯಿರುವ ಬೆರಳು ಪಾದದ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳುಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಅಪರೂಪ.

ಇನ್ನು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಬೆರಳುಗಳು: ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು, ಅವರ ಮೆದುಳು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.