2 ಕಪ್ ರವೆ, 2 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇದ್ದರೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ! ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ !!

2 ಕಪ್ ರವೆ, 2 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇದ್ದರೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ! ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ !!

error: Content is protected !!